MBO-basisopleiding Medewerker Evenementenorganisatie

Studiekosten

€2.300,00

Interesse?

In het kort

Denk je aan een baan als medewerker in de evenementenorganisatie en wil je alvast alle basiskennis opdoen? Volg dan de MBO-basisopleiding Medewerker evenementenorganisatie. In korte tijd volg je de eerste opleidingsinhoudelijke modules uit de MBO-opleiding en krijg je een goed beeld van de werkzaamheden van een medewerker evenementenorganisatie. Zo leer je onder meer over marktonderzoek, professioneel communiceren en projectmanagement.

Wil je hierna verder studeren? Na afronding van deze MBO-basisopleiding kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

Toelating

De MBO-basisopleiding Medewerker evenementenorganisatie is de ideale keuze voor iedereen die de basis wil leggen voor een functie als medewerker evenementenorganisatie. De opleiding is ook een goede keuze voor wie overweegt om de MBO-opleiding te gaan volgen, maar eerst wil weten of het beroep echt iets voor hem is.

Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

De opleiding

De opleiding is opgebouwd uit zes onderdelen.

Computervaardigheden

In deze module leer je (beter) omgaan met de computer. Zo leer je o.a. over internet en social media, tekstverwerking, spreadsheets, planning en agendabeheer, gegevensverwerking, informatieverzameling en documentmanagement.

Basiskennis marketing

Je leert de belangrijkste marketingbegrippen kennen en doet basiskennis op het gebied van marketing op. Zo leer je o.a. over marketingmodellen, marketingbeleid en marketingtheorieën. Ook de gedragscode voor marketingactiviteiten komt aan bod. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor de marketingboodschap, voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal en voor online marketing.

Onderzoek en planvorming

Je leert hoe je tot een gedegen planvorming voor het marketing- en communicatiebeleid komt. Hoe kom je aan relevantie informatie en hoe analyseer je deze? Ook het marketingplanningsproces komt aan bod. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. informatiebronnen, het systematisch verzamelen van informatie, rubriceren en analyseren. Ook leer je over het operationeel plan. Tot slot leer je prioriteiten stellen en hoofd- en bijzaken scheiden.

Professionele communicatie

In dit onderdeel leer je professioneel communiceren met klanten, collega’s en opdrachtgever. Ook het presenteren van plannen komt aan bod. Daarbij is zowel aandacht voor schriftelijke als voor mondelinge communicatie.

Bedrijfseconomie

Je doet basiskennis van bedrijfseconomische begrippen op en verkrijgt inzicht in hoe markten functioneren. Je leert o.a. over ondernemingsvormen en marktbegrippen. Ook is er aandacht voor calculeren.

Het opzetten van marketing- en communicatieactiviteiten

Je leert o.a. over innovatief en creatief denken en conceptontwikkeling. Welke activiteit past bij wel vraagstuk? Welke materialen en middelen zijn nodig? En hoe zit het met de kosten? Daarbij is aandacht voor zowel online als offline producties.

Examen en diploma

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Een aantal modules wordt afgerond  casus- of portfolio-opdrachten. De examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Diploma

Succesvolle afronding geeft recht op het een diploma MBO-basisopleiding Medewerker evenementenorganisatie.

Startdatum en locatie

Er is keuze uit een aantal startdata. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Eerstvolgende startmoment:
Februari 2020

Eerste bijeenkomst:
Eind februari 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:
6

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:
11

Plaats:
Den Haag

Leidschendam

Studieduur en kosten

Studieduur

Deze opleiding is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Je studeert op je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet.

Studieduur: 6 maanden

Lesgeld

Het lesgeld geldt per jaar per

Lesgeld klassikaal € 2.271,00
Lesgeld klassikaal €      29,00
Totaal €2.300,00

Het lesgeld is inclusief:

 • Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per in twee termijnen of per jaar in één keer worden betaald.

  Het lesgeld is inclusief:

  • Al het benodigde lesmateriaal.
  • Toegang tot de online leeromgeving.
  • Examen

  Examen

  Per vak kan één keer examen worden afgelegd. (Per herkansing zijn de kosten € 110. herkansing)

Interesse?